1. Ana Sayfa
  2. Destek360
  3. Swap İzi Nedir?
Trendlerdeki Yazı

Swap İzi Nedir?

https://www.destek360.com/wp-content/uploads/2022/04/swap-izi-nedir.png

Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde yasalara uygun olmayan suçlar işlenmektedir.  Özellikle cinayet, tecavüz gibi ağır suçların çözümlenebilmesi, bir kanıt bulunabilmesi adına swap kullanılmaktadır. Swap ağır adli suçların ardından delil oluşturmak adına alınan örneklerin geneline verilen addır. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan swap numuneleri adli tıp merkezine giderek incelemeye alınmaktadır. Genellikle swap izleri birinci derece şüphelilerden alınmaktadır. Swap izi geniş bir yelpazede incelenebilmektedir. Swap izi insana ait vücut sıvıları olabileceği gibi bir silaha ait kurşun, barut izi de olabilmektedir. Suç bilimi olan Kriminolojinin sağlıklı işlemesine ve gerçek suçluların bulunmasında swap izi oldukça önem taşımaktadır.

Olay Yeri İnceleme ve Swap İzi

Swap izi nedir araştırmayı seven kişiler için kısaca anlatmakta fayda var. Swap izi genellikle cinayet sonrası olay yeri inceleme ekiplerince alınan numune örneklerinden oluşur. Kan, tükürük, sperm örnekleri soruşturma ile örtüşüp örtüşmediğini belirlemek adına çok önemlidir. Birçok suçlu bu örneklerin yüzde yüz eşleşmesi ile adalete teslim edilmektedir. Swap izi şüpheli şahısların sıvı örneklerinin olayla ilişkilendirilmesinde büyük başarı göstermektedir. Olay yeri incelemesinde tespit edilen deliller şüphelinin DNA örnekleri ile karşılaştırılması çok önemlidir. Bu sebeple swap izleri gerçeklerin gün yüzüne çıkmasında etkilidir. Ayrıca cinayet silahından da swap izi alınmaktadır. Cinayeti hangi suç aleti ile işlenmişse silah veya bıçak bu aletler üzerindeki swap izleri çok mühimdir. Bu izler kriminal olarak birçok konu hakkında genel bir bilgi verebilmektedir.

Swap İzi ile Cinayet Çözümü

Cinayet şüphelileri için swap izi vermek oldukça korkutucudur. Bu sayede suç kanıtlanabilmektedir. Swap nedir dediğimizde ilk akla gelen cinayet mahalli üzerinde alınan örneklerin kanıt unsuru oluşturabilmesidir.  Şüpheli kişilerden alınan birçok örnek olayın çözümlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple olay yeri inceleme ekiplerinin işini titizlikle yapması, hiçbir ip ucunu atlamaması gerekir. Ayrıca şüphelilerden alınacak izlerin bu izlerle eşleşmesi cinayet zanlılarını ortaya çıkarabilmektedir. Swap izi sayesinde bugün milyonlarca cinayet çözülmüş ve adalet yerini bulmuştur. Swap izlerinin sonuçları ile birçok cinayet dosyası kapanmaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap